Kaip pasirinkti statybininką?

Renars Vucans
Renars Vucans

ATSAKO SPECIALISTAS: KAIP PASIRINKTI TINKAMĄ STATYBININKĄ STOGUI DENGTI?

Renars Vucans
Monier SIA 
Pardavimo skyriaus vadovas

Siekiant, kad statybos darbai netaptų košmarišku sapnu, renkantis statybininką svarbu atlikti parengiamąjį darbą. Dažnai iš pradžių atrodantis paprasčiausias ir pigiausias variantas iš tiesų gali tapti brangiausiu sprendimu. Toliau aprašyti įvairūs darbų etapai ir pateikti patarimai, kaip, ko ir kieno klausti bei ko tikėtis.

Pirmasis žingsnis galėtų būti rinkos ištyrimas – ne išsamus, bet paviršutiniškas, jei taip galima sakyti. Jūsų pagrindinis tikslas yra gauti informacijos apie bendras statybų kainas ir šį darbą atliekančius specialistus. Teiraudamiesi kainų pasiūlymų, kiekvienam statybininkui pateikite tą pačią ir kuo tikslesnę pradinę informaciją. Paprašykite, kad įmonė skaičiuotų darbo laiką ir medžiagas, naudojamas nurodytame objekte. Tik taip bus galima palyginti įvairius pasiūlymus. Dažnai statybų įmonės „pamiršta“ į pasiūlymų kainas įtraukti būtinus darbus ar medžiagas dengiant stogą. Juo didesnis projektas, juo aiškesnė ir suprantamesnė turi būti sąmata (atskirai surašyta darbų apimtis, medžiagos ir t. t.). Patariu rinktis iš 3-5 statybos įmonių ir kreiptis į jas dėl kainų pasiūlymo. Patirtis rodo, jog kreipiantis į tris skirtingas įmones, visi kliento poreikiai lieka patenkinti.

Laukiant kainų pasiūlymų, pravartu atlikti vadinamąjį įmonių patikrinimą, kad išvengtumėte bendradarbiavimo su įmonėmis, neturinčiomis statyboms atlikti reikiamų dokumentų ir sertifikatų ir (ar) kompetencijos šioje srityje. Svarbu pasirinkti tas įmones, kurios nepatiria ekonominių sunkumų ir yra pajėgios vykdyti garantinius įsipareigojimus ateityje.

Po šio etapo leiskite darbuotojams atlikti darbų, laiko ir medžiagų skaičiavimus. Atliekant statybų darbus, nėra viskas taip paprasta, kaip pardavinėjant šachmatus ar obuolius, kai reikiamus skaičiavimus ar kainą galima sužinoti per minutę. Normalus ir priimtinas laikas laukti kainos pasiūlymo yra dvi savaitės. Yra ir kitas aspektas, kodėl turėtumėte darbuotojams duoti pakankamai laiko sąmatai pateikti: skubinant gali pasitaikyti klaidų, pakenksiančių ir jums, ir įmonei.

Laikydami rankose sąmatas, sudarykite reitingų lentelę. Jei gavote pasiūlymų, gerokai besiskiriančių nuo vidutinių, būtų protinga jų atsisakyti. Per didelė kaina paprastai reiškia teikiamų paslaugų pervertinimą, o pernelyg maža kaina gali būti susijusi su nekokybiškomis statybinėmis medžiagomis, nelegaliai dirbančiais darbininkais ar skaičiavimo klaidomis, už kurias vėliau sumokėsite dvigubai. Sunku duoti gerą patarimą ir pasakyti, koks skirtumas yra tarp aukščiausios ir vidutinės kainos. Žinau pavyzdžių, kai buvo pasirinkta 6000 Lt. didesnė kaina vien dėl tikrų profesionalų.

Be jokios abejonės, taip pat verta pasiklausinėti, su kokiomis įmonėmis yra bendradarbiavę jūsų pažįstami. Jei dvi statybos įmonės pateikia panašų pasiūlymą, reikėtų labiau pasidomėti siūlomų įmonių reputacija. Būtų tikslinga po padidinamuoju stiklu „pakišti“ ir valdybos narius. Valdybos narys ar nariai suburia komandą, todėl nuo jų įgūdžių priklauso bendra darbo tvarka ir iškylančių problemų sprendimo efektyvumas. Ypač svarbi yra valdybos narių kvalifikacija, nes žinoma nemažai „verslininkų“, kurie, įkūrę įmonę, vėliau nesugeba jai vadovauti, paskelbia bankrotą, tada vėl įkuria naują įmonę. Taip lieka tik negrąžinamos skolos, o panaši situacija kartojasi daugybę kartų. Siekdami to išvengti, pasinaudokite draugų ir pažįstamų informacija ir pažintimis, internetu ir, žinoma, negrąžintų skolų, bankrotų registru.

Statybos darbams atlikti pasirinkę draugo, pažįstamo, pusseserės sūnų arba tiesiog kokį nors pažįstamą, kuriam mokėtumėte neoficialiai, sąskaita už darbus bus mažesnė, tačiau atliktiems darbams nebus taikoma jokia garantija. Šiuo atveju problema yra ne tik neoficialiai mokamas užmokestis, bet dėl patirties stokos sugadintos medžiagos ir vėliau pasirodę defektai. Žinoma, taip ne visada nutinka, tačiau mano pareiga yra informuoti apie galimas tokias problemas.

Pasirinkus statybos įmonę, pasirašoma sutartis. Atsiskaitoma už darbo valandas arba už tam tikrą atliktą darbą. Rekomenduojama atsiskaityti už atlikus darbus ir, žinoma, jokiais būdais ne prieš pasirašant darbo sutartį. Jei patiems trūksta laiko ar patirties statybų darbų kokybei patikrinti, rekomenduoju pasisamdyti projektų vadovą techninei priežiūrai. Žinoma, subrangovų kvalifikacijos tikrinimas neturėtų būti per daug paranojiškas.

Taigi, siekiant gerų rezultatų, reikia gerai apsvarstyti kainų klausimą (kaip tai padaryti, žr. straipsnį čia), atlikti rinkos tyrimą ir patikrinti statybos įmonių kvalifikaciją. Taip pat būtina nurodyti statybos darbų laikotarpį. Esant sudėtingesniems darbams, reikalaukite garantijos ir draudimo, pasirašykite tinkamą sutartį, nurodydami bendrus procesus ir galimų problemų teorinius sprendimus. Gali pasirodyti, jog statybos įmonės pasirinkimas yra ilgas ir sudėtingas procesas. Tačiau kruopšti analizė užtikrina ramų statybos darbų etapą ir pageidaujamą galutinį rezultatą.

skaityti daugiau