Elgesio kodeksas

Code of Conduct

Atsakingas ir verslumu pagrįstas elgesys būtinas siekiant sėkmingai įgyvendinti visas „Monier Group“ stogų verslo vizijos galimybes. Įstatymus atitinkantis elgesys, abipusė pagarba, sąžiningumas ir patikimumas – tai vertybės, kuriomis vadovaujamės kasdien dirbdami su kolegomis ir susidurdami su konkurentais. Šios vertybės yra neatsiejama mūsų bendrovės kultūros dalis, mūsų tvarios sėkmės ir puikios „Monier Group“ pasaulinės reputacijos pagrindas.

Atitikties reikalavimams užtikrinimas yra ir bus didžiausias „Monier“ vadovybės prioritetas visos grupės ir atskirose šalyse veikiančių padalinių lygmenyse. Mes esame sukūrę visoje grupėje taikomą Atitikties užtikrinimo valdymo sistemą, užtikrinančią, kad Elgesio kodekse išdėstytų bendrųjų principų bus laikomasi visose rinkose, kuriose mes vykdome veiklą.

Į kodeksą įtrauktos pagrindinės temos apima įstatymų ir etikos bei santykių su verslo partneriais ir trečiosiomis šalimis normų laikymąsi, interesų konfliktų vengimą, sveikatos ir saugos, taip pat informacijos saugumo ir bendrovės turto apsaugos principus. Elgesio kodeksas taikomas visame pasaulyje visiems „Monier Group“ darbuotojams ir visiems direktoriams bei vadovams. Visi „Monier“ darbuotojai privalo laikytis šio Elgesio kodekso, o vadovaujantys darbuotojai turi užtikrinti, kad kodekso laikytųsi kiekvienas jiems pavaldus asmuo.

Norėdami atsisiųsti „Monier“ elgesio kodeksą, spustelėkite čia.