Legal Disclaimer

This website has been created by:

Monier Roofing AB
Box 518
129 69 Solna
Sweden
Tel. +46 8 555 660 00
Fax. +46 8 555 660 02
Executive Committee: Mark Randall (CEO), Mats Ekström, Margaretha
Söderström, Thomas Nilsson, Bo Lindgren

Registrated office: Monier Roofing, UAB, Laisves pr.3, LT-24215 Vilnius
Company code: 111760112,
Registrated Nr. U 02-31, 2002 01 22, LR kio ministerijoje

Atsakomybės ribos

Šią interneto svetainę sukūrė kompanija „Monier Roofing AB”, įsikūrusi adresu Telegrafgatan 6a, Box 518, Solna SE-169 29, Švedijoje. „Monier Roofing AB“ parengė šią svetainę, ir jai nuosavybės teise priklauso tiek svetainė, tiek jos turinys. Svetainė gali būti naudojama nepažeidžiant čia pateiktų naudojimo sąlygų. Naudodami šią svetainę, jūs sutinkate laikytis nurodytų sąlygų.
Naudojimo sąlygos

1. Autorinės teisės

Visos teisės į interneto svetainę ir jos turinį priklauso kompanijai „Monier Roofing AB” arba trečiosioms šalims. Svetainė skirta asmeniniam nekomerciniam naudojimui ir užsakymo internetu paslaugoms, kurias jums siūlo „Monier Roofing AB”. Svetainę draudžiama naudoti kitokiems tikslams negu skaitymas, tinklalapių dalių persiuntimas ar spausdinimas asmeniniam (nekomerciniam) naudojimui. Prekės ženklai, tarp jų – logotipai, šūkiai ir produktų pavadinimai, yra registruoti prekės ženklai, kurie priklauso kompanijai „Monier Roofing AB” arba kuriuos „Monier Roofing AB” naudoja pagal licenciją. Šiems prekės ženklams licencijos neišduodamos.

2. Kopijavimas

Svetainės tinklalapiai ar jų dalys gali būti kopijuojami tik asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui su sąlyga, kad kompanija „Monier Roofing AB” nurodoma kaip šaltinis. Todėl kiekvieną kopiją privaloma pažymėti pateikiant tokią nuorodą: Šaltinis:  www.monier.se ir „Monier Roofing AB“.

3. Nuorodos

Draudžiama keisti svetainės tinklalapius ir/ar jų turinį, pavyzdžiui, įdedant naują rėmelį, išorinę nuorodą ar kitokią sąsają, prieš tai nesudarius raštiško susitarimo su „Monier Roofing AB“. Svetainėje pateikiamos išorinės nuorodos skirtos jūsų patogumui. Pasirinkę išorinę nuorodą, jūs išeinate iš mūsų svetainės. Todėl „Monier Roofing AB“ neatsako už tas svetaines, į kurias patenkama pasirinkus išorines nuorodas. Taip pat „Monier Roofing AB“ neprisiima atsakomybės už galimą žalą, kurią gali sukelti tų svetainių lankymas ar jose pateikto turinio persiuntimas ar naudojimas kitu būdu. Trečiųjų šalių interneto svetainėse pateikiamos nuorodos į „Monier Roofing AB“ svetainę nereiškia, kad „Monier Roofing AB“ sutinka su tų svetainių turiniu ar prisiima kokią nors atsakomybę už tas svetaines.

4. Patikimumas

„Monier Roofing AB“ ypač siekia užtikrinti, kad interneto svetainėje būtų pateikiama teisinga, išsami ir atnaujinta informacija. Vis dėlto „Monier Roofing AB“ rekomenduoja prieš naudojant informaciją įsitikinti jos teisingumu. Mūsų klientų aptarnavimo darbuotojai ir prekybos atstovai yra pasirengę padėti jums patikrinti, ar informacija iš tiesų yra teisinga. „Monier Roofing AB“ neprisiima juridinės atsakomybės už interneto svetainės turinį ir žalą, kurią gali sukelti svetainės lankymas, medžiagos persiuntimas ar svetainės naudojimas.

5. Jurisdikcija

Ginčai dėl interneto svetainės ir/ar jos funkcijų naudojimo nagrinėjami Švedijos įstatymuose numatyta tvarka.

6. Asmens duomenų tvarkymas

Užsakydami „Monier Roofing AB“ produktus, interneto svetainėje jūs turite pateikti savo asmens duomenis. „Monier Roofing AB“ išsaugo šiuos duomenis, kad galėtų priimti ir vykdyti jūsų užsakymą ir nusiųsti jums (ypač elektroniniu paštu) informaciją apie produktus bei stogdengystės naujienas. Tvarkydama asmeninius duomenis kompanija „Monier Roofing AB“ laikosi konfidencialumo ir perduoda šiuos duomenis trečiosioms šalims tik tuo atveju, kai tai būtina aukščiau minėtųjų paslaugų teikimui.