Nova

Šiuolaikiška S tipo užkaitinė keraminė čerpė. Spalvos ir paviršiai
suprojektuoti derinant su istorine architektūra.

Jums patinka ši čerp? - raskite prakybininką.